Teithwyr y diffeithdir ydy pobl y Tubu. Bob blwyddyn bydd menywod y Tubu yn croesi'r diffeithdir sawl tro gyda'u camelod gan ymdopi â'r tirwedd cras. Maen nhw'n teithio cannoedd o gilometrau ar draws y diffeithdir i gyrraedd trefi bach lle maen nhw'n gwerthu eu nwyddau. Er mwyn gallu goroesi am gyfnodau maith yn y diffeithdir, rhaid i fenywod y Tubu ddod o hyd i ddŵr. Mae Foni a'i merch 10 oed Shede yn chwilio am ffynnon ddŵr, sydd ddim ond yn un metr sgwâr o faint, yng nghanol y diffeithdir. Heb fap na chwmpawd, gall Foni lywio ei llwybr trwy'r diffeithdir - sgil a ddysgodd gan ei hynafiaid. Gall menywod y Tubu ddilyn copaon y twyni tywod i'w helpu i benderfynu i ba gyfeiriad i deithio.

This clip is from:
BBC Cymru, BBC Cymru

Ar ôl gwylio’r clip hwn gofynnwch i ddisgyblion ysgrifennu dyddiadur yn disgrifio eu taith drwy’r anialwch fel aelod o lwyth y Tubu. Gellir eu hannog i ddychmygu eu bod yn nhw ar ei ffordd i'r farchnad a chan nad oes dim ond tywod i'w weld, bod eu meddyliau yn cael cyfle i grwydro. Dylen nhw ddefnyddio gwybodaeth o’r clip i’w cynorthwyo.