Mae bywyd nomadig y bugeiliaid ceffylau ym Mongolia yn cylchdroi o gwmpas eu hanifeiliaid. Mae llaeth y cesig gwyllt yn ffynhonnell ardderchog o brotein i'r bugeiliaid ond tasg anodd iawn yw eu dal a'u godro! Mae'r nomadiaid yn hunangynhaliol, gan ddibynnu ar eu da byw am eu bwyd ac anghenion eraill. Heb gartref parhaol, mae'r bugeiliaid yn mudo ddwywaith y flwyddyn - rhwng gwersyll haf a gwersyll gaeaf, gan fyw mewn pebyll traddodiadol sy'n cael eu galw'n iwrtau.

This clip is from:
BBC Cymru, BBC Cymru

Wrth wylio’r clip gellir gofyn i ddisgyblion restru’r termau daearyddol maen nhw’n feddwl sy’n bwysig – termau fel tirgaedig, llwyfandir, paith, hunangynhaliol, lletgras a nomadig. Gellir gofyn iddyn nhw egluro beth ydy ystyr y geiriau hefyd a gofyn iddyn nhw ddisgrifio bywyd y ffermwyr bugeiliol hyn, yna ystyried sut mae bywyd y ffermwyr yn wahanol i’n bywydau ni. Mae yna gyfle i drafod yr ecosystem arbennig hon a’r bobl sy’n byw ynddi ac i leoli Mongolia ar fap.