Diwydiant llechi Blaenau Ffestiniog ym 1983, gan ddangos chwarel yr Oakley gyda lorïau ar waith a chwarelwyr yn y gweithdai'n hollti a thorri llechi.

This clip is from:
BBC Cymru, BBC Cymru

Ar ôl dangos y clip hwn i ddisgyblion, gellir gofyn iddyn nhw sut maen nhw’n meddwl bod dulliau gweithio wedi newid yn y diwydiant llechi dros y blynyddoedd. Ceir cyfle i ymestyn y drafodaeth i gynnwys amodau gwaith yn ystod y Chwyldro Diwydiannol a'r newidiadau sydd wedi digwydd ers hynny. Pwnc trafod pellach fyddai'r rhesymau pam fod llai o alw am weithwyr yn y diwydiant. Tasg bosibl fyddai cymharu delweddau o’r chwarel sydd yn y clip gyda delweddau o'r chwarel yn y gorffennol. Gall disgyblion nodi’r gwahaniaethau ar siart.