Mewn marchnad yn Efrog Newydd gallwch brynu mêl a gynhyrchwyd ar doeon rhai o adeiladau uchel y ddinas. Andrew Cotay yw arloeswr y cynllun i gadw gwenyn yn yr amgylchedd dinesig a phrysur yma. Llwyddodd yn ei ymgyrch i gyfreithloni cadw gwenyn yng nghanol Efrog Newydd. Ond nid y mêl yw'r unig fater dan sylw. Mae'r gwenyn yn peillio blodau yng ngerddi a pharciau niferus Efrog Newydd. Maen nhw'n hanfodol i ddyfodol planhigion y ddinas. Maen nhw hefyd yn cadw'r trigolion mewn cyswllt â byd natur ac, ar yr un pryd, yn cynhyrchu bwyd sydd bron heb unrhyw ôl troed carbon.

This clip is from:
BBC Cymru, BBC Cymru

Wrth wylio'r clip hwn mae yna gyfle i ystyried yr atebion i gwestiynau fel pam ei bod yn bwysig cyflwyno natur i drigolion dinas fel Efrog Newydd, ble oeddent yn cadw'r gwenyn a beth oedd y broblem gyda hyn yn y gorffennol a pham bod rhai o drigolion Efrog Newydd yn credu bod cadw gwenyn yn bwysig? Mae yna gyfle i holi barn am y chwyldro gwyrdd. Gellir gofyn i ddisgyblion nodi manteision ac anfanteision cadw gwenyn a thyfu llysiau mewn dinas fawr gan ddefnyddio’r termau a gyflwynwyd yn y clip.