Amlinelliad o hanes Caerloyw ar afon Hafren, gan ganolbwyntio ar hanes Rhufeinig a Normanaidd y ddinas. Yna, golygfeydd o'r ddinas heddiw gyda'i phrif ardal fusnes a'r dociau.

This clip is from:
BBC Cymru

Mae’r clip hwn yn cynnig cyfle i wneud gwaith ar leoli lleoedd. Gellir gofyn i ddisgyblion ddefnyddio mapiau cyfoes a hanesyddol i blotio twf y ddinas dros amser. Mae yna gyfle i esbonio patrymau gofodol gan ddefnyddio mapiau amrywiol o Gaerloyw. Gwaith arall allai ddeillio o’r clip hwn ydy ymchwilio i hanes a thwf tref neu ddinas a llunio holiaduron i holi barn pobl am ei thwf.