Emyr ac Oliver Thomas yn dychwelyd i Normandi 30 mlynedd ar ôl cymeryd rhan yng nglaniadau Dydd-D. Ceir eu hatgofion am beth ddigwyddodd ar y diwrnod hwnnw.

This clip is from:
Eira Ddoe, Normandy Haf 1944
First broadcast:
5 January 1975

Mae modd defnyddio'r clip hwn ar ôl gwneud gwaith ar yr Ail Ryfel Byd fel ysgogiad ar gyfer trafodaeth ar ystyr rhyfel. Gellir annog disgyblion i ystyried a ydyn nhw'n meddwl bod yr Ail Ryfel Byd yn rhyfel cyfiawn neu beidio. Cwestiwn arall i'w drafod fyddai a oedd y colledion ar Ddydd-D (bu farw dros 4,000 o filwyr y cynghreiriad a lladdwyd Ffrancwyr cyffredin mewn cyrchoedd awyr) yn bris rhy ddrud i'w dalu.