Adroddiad newyddion ar ddiwrnod agoriad swyddogol adeilad newydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru ym Mae Caerdydd - y Senedd. Clywir llais y Frenhines yn dweud mai rhywbeth i Gymru gyfan yw’r dathlu. Cyfweliadau gyda gwahanol aelodau cynulliad y pryd yn rhoi eu hymatebion i'r adeilad eu hunan yn ogystal â'r digwyddiad hanesyddol yr agoriad. Mae AC Ceidwadol Glyn Davies yn gwrthod mynegi barn ar gost yr adeilad.

This clip is from:
BBC Cymru

Ar ôl gwylio'r clip hwn gellir cymell y disgyblion i wneud gwaith ymchwil (yn unigol, fel pâr neu grŵp) ar adeiladau eiconaidd ein prifddinas a’i gyflwyno naill ai ar lafar (fel cyflwyniad neu chwarae rôl) neu yn ysgrifenedig (ar ffurf llyfryn gwybodaeth neu bamffled neu boster). Mae gwaith iaith yn codi’n naturiol wrth drafod meini prawf llwyddiant y dasg e.e. ffurf, cynulleidfa, cywair iaith, geirfa ac ymadroddion. Gellir annog y goreuon i greu araith i'w thraddodi yn siambr y Senedd. Ceir cyfle eto i drafod ffurf yr araith, cywair iaith a chynulleidfa darged.