Golwg ar y ffordd mae pobl yn byw mewn hinsawdd oer iawn. Dangosir Inuit ar Ynys Baffin, oddi ar arfordir gogledd Canada, yn mynd ar gerbyd eira i hela morloi drwy dorri twll yn y rhew a lladd un morlo â thryfer er mwyn cael cyflenwad o fwyd.

This clip is from:
BBC Cymru

Gellir ei ddefnyddio er mwyn disgrifio ffordd o fyw'r Inuit. Gellir cymharu a chyferbynnu bywydau’r Inuit gyda bywydau’r disgyblion. Gellir hefyd trafod sut mae’r Inuit yn cael effaith ar yr amgylchedd wrth hela’r morloi gan ystyried y cwestiwn: A ydy’r math yma o hela’n gynaliadwy?