Disgrifiad o sut mae’r Haul yn darparu egni ar gyfer y rhan fwyaf o adnoddau egni’r Ddaear. Dangosir bod golau'r Haul yn chwarae rhan ym mhroses ffotosynthesis a chreu bwyd a biomas a'i fod yn gyfrifol am greu gwyntoedd sydd yn eu tro yn achosi tonnau yn y môr.

This clip is from:
BBC Cymru, Dysgu

Mae hwn yn glip gellir ei ddefnyddio fel man cychwyn ar gyfer tasg mapio siart llif i ddangos sut mae'r egni mewn unrhyw ddeunydd yn deillio o egni'r haul. Dwy esiampl bosibl ydy cig eidion a glo. Dylai disgyblion gael y cyfle i lunio siartiau llif eu hunain i ddangos deunyddiau eraill, ee bara, siarc, mochyn coed. Ar ôl trafod egwyddor cadwraeth egni, byddai modd gosod tasg creu map meddwl sy'n dangos gwahanol fathau o egni. Yna, byddai modd gofyn i ddisgyblion lunio siartiau llif egni ar gyfer gwahanol declynnau sy'n defnyddio egni'r haul, ee ceir solar, arwyddion ffordd, paneli solar.