Mae Ben Tapp yn berchennog ransh wartheg anferth ym mherfeddwlad Awstralia. Trwy adael i’w wartheg grwydro’n rhydd i chwilio am laswellt ffres, mae Ben yn ffermio’n gynaliadwy. Pan ddaw’r tymor mwstro, rhaid casglu ynghyd wartheg fydd wedi crwydro dros gannoedd o erwau – mae hyn yn her aruthrol. Y dull modern o’u casglu yw trwy ddefnyddio hofrenyddion.

This clip is from:
BBC Cymru, BBC Cymru

Gellir ei ddefnyddio ar gyfer datblygu ffeil ffeithiau ar gyfer Awstralia gan dynnu sylw at nodweddion megis lleoliad (pellter o’r DU a’r hemisffer) a’r hinsawdd. Bydd modd wedyn i ganolbwyntio ar nodweddion tiriogaeth Gogledd Awstralia. Gellir symud ymlaen wedyn i ganolbwyntio ar y ffermio bugeiliol sy’n digwydd ar ransh wartheg Maryfield trwy ofyn y cwestiwn: Sut mae ransh wartheg Maryfield yn enghraifft o ddull ffermio cynaliadwy?