Adroddiad newyddion ar agoriad ail bont Hafren gan Dywysog Cymru ar 5ed Mehefin 1996. Gwelir y bont yn cael ei hadeiladu, y seremoni agoriadol a chyfweliad gyda chymudwr a fydd yn defnyddio'r bont newydd i deithio i'r gwaith bob dydd.

This clip is from:
BBC Cymru

Gellir defnyddio’r clip hwn i ddechrau trafodaeth ar sut mae pontydd wedi datblygu dros amser, gan ddechrau gyda chyfnod y Chwyldro Diwydiannol. Gellir talu sylw arbennig i’r pontydd adeiladodd Thomas Telford yng Nghymru, megis Pont Menai a Thraphont Ddŵr Pontcysyllte, a phontydd modern fel y pontydd sy’n croesi aber yr afon Hafren. Gofynnwch i ddisgyblion gymharu cynlluniau’r pontydd a’r rhesymau dros eu hadeiladu. Tasg bosibl fyddai ysgrifennu erthygl papur newydd yn adrodd hanes agoriad un o’r pontydd.