Darganfyddwch gysylltiadau Cymreig Harri VII wrth iddo hel cefnogwyr ar gyfer Brwydr Bosworth.

This clip is from:
Bitesize Clips

Gallai'r disgyblion ystyried sut y daeth Harri VII yn frenin a pham yr oedd ganddo hawl i'r orsedd. Fel arall, gallent ystyried pa ddehongliad sy'n cael ei roi yn y clip am esgyniad Harri VII i'r orsedd. Gallai'r myfyrwyr ystyried y duedd a ddangosir a'i chymharu â thystiolaeth hanesyddol ysgrifenedig. Gallai hyn arwain at drafodaeth ar Harri VII, gan gwestiynu ai ef oedd y Mab Darogan neu'n hytrach yn arwr, neu hyd yn oed yn ddihiryn. Gellir ymchwilio ymhellach i Frwydr Bosworth ar ôl gwylio'r clip. Fel tasg derfynol, gallai myfyrwyr ysgrifennu adroddiad papur newydd gan ddangos tuedd benodol, a fydd yn eu galluogi i ystyried y gynulleidfa a'r prif nod.