Hanes protest y teulu Beasley yn Llangennech yn gwrthod talu biliau trethi lleol uniaith Saesneg o 1952 ymlaen. Ar ôl 8 mlynedd o frwydro yn erbyn Cyngor Tref Llanelli, fe gafodd Trefor ac Eileen Beasley y maen i'r wal. Cyrhaeddodd bil treth dwyieithog ym 1960.

This clip is from:
BBC Cymru, Dysgu

Mae hwn yn glip gellir ei ddefnyddio i gyflwyno agweddau o ddiwylliant Cymru. Mae cyfle i gynnal trafodaeth ar bwysigrwydd statws yr iaith Gymraeg. Tasg arall bosibl fyddai gwaith ymchwil i statws cyfreithiol y Gymraeg. Gallai’r clip fod yn sbardun i drafodaeth grŵp am bwysigrwydd a statws y Gymraeg heddiw ac yn y dyfodol.