Ffilm heb sylwebaeth o gronfeydd dŵr Cwm Elan yng nghanolbarth Cymru gyda golygfeydd o argaeau, llynnoedd a'r bryniau o'u cwmpas.

This clip is from:
BBC Cymru

Wrth ddangos y clip hwn i ddosbarth gellir gofyn iddyn nhw wneud rhestr o’r hyn sy'n cael ei ddangos ynddo. Byddai’n bosib defnyddio’r rhestr hon i arwain trafodaeth ddosbarth gan drafod y tawelwch sydd i’w brofi o gwmpas cronfeydd dŵr a’r anghydfod swnllyd mae creu cronfeydd dŵr yn gallu ei achosi.