Clip am yr ardal o gwmpas Mynydd Everest, mynydd uchaf y byd, yn yr Himalaya, Nepal. Gwelir y mynydd ei hun a brodorion o'r enw Sherpas, sy'n cael eu cyflogi gan ddringwyr a thwristiaid i gario nwyddau i fyny'r mynydd.

This clip is from:
BBC Cymru, BBC Cymru

Mae hwn yn glip gellir ei ddefnyddio i gyflwyno tasg mynegi barn gan ofyn i ddisgyblion drafod barnau’r brodorion, sef y Sherpas, ynglŷn â datblygiad Everest fel canolfan dwristiaeth a hefyd y rhesymau gwahanol sydd gan yr ymwelwyr dros fynd yno.