Adroddiad newyddion ar streic y glowyr a ddarlledwyd ar ddiwedd 1984. Ar ôl naw mis o streicio mae dyfodol y diwydiant glo a'r cymunedau sy'n dibynnu arno mor ansicr ac erioed.

This clip is from:
BBC Cymru

Gellir dangos y clip hwn ar ôl cwblhau astudiaeth ddosbarth o’r Chwyldro Diwydiannol. Gofynnwch i ddisgyblion ystyried a ydy hyn yn dystiolaeth fod yr hen ddiwydiannau traddodiadol yng Nghymru yn dod i ben. Mae’n cynnig cyfle i ddisgyblion ddatblygu eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth o'r cysyniad o gronoleg. Ar ôl cyflwyno a thrafod themâu, megis trais, o flaen llaw, byddai modd defnyddio'r clip fel man cychwyn i astudio'r streic, er mwyn i ddisgyblion allu deall eu harwyddocâd.