Eglurhad pam bod yr Ail Ryfel byd yn drobwynt yn hanes merched yng Nghymru. Trafodir sut arweiniodd yr Ail Ryfel Byd, pan roedd eu hangen i lenwi swyddi pwysig, at alwadau am gydraddoldeb economaidd a chymdeithasol.

First broadcast:
26 March 2012

Mae'r clip hwn yn fan cychwyn posibl ar gyfer trafodaeth ar sut newidiodd rôl merched yng Nghymru yn ystod yr ugeinfed ganrif. Gellir gofyn i ddisgyblion ateb cwestiynau megis beth oedd rôl draddodiadol merched yng Nghymru cyn y rhyfel, ac a newidiodd bywydau merched yng Nghymru yn ystod y rhyfel. Gellir trafod beth ddigwyddodd ar ôl y rhyfel. Ceir cyfle i gynnal trafodaeth bellach wrth gymharu a gwrthgyferbynnu rôl menywod yn yr ugeinfed ganrif gyda'u rôl mewn cyfnod hanesyddol arall.