Golwg ar hinsawdd Arctig Ynys Baffin, gogledd Canada, a bywydau'r Inuit yno. Gwelir yr ynys ac Iqaluit, yr unig dref arni. Mae hi mor oer yno yn y gaeaf fel bod tai'n cael eu codi ar bolion er mwyn eu cadw i ffwrdd o’r ddaear rhewllyd ac mae ceir yn cael eu cysylltu â gwresogyddion er mwyn eu rhwystro rhag rhewi.

This clip is from:
BBC Cymru, BBC Cymru

Gellir ei ddefnyddio i gymharu nodweddion hinsawdd yr Arctig a’r ffordd o fyw yn Iqaluit gyda hinsawdd Cymru a ffordd o fyw'r disgyblion. Trwy ddefnyddio tabl neu ddiagram Venn bydd modd nodi’r nodweddion tebyg a gwahanol, ee yr hinsawdd, ffordd o fyw, bywyd pob dydd, gwaith. Gellir ei ddefnyddio hefyd i drafod sut fydd newid hinsawdd yn debygol o newid y ffordd o fyw yn Iqaluit a beth y gellir ei wneud i sicrhau dyfodol cynaliadwy i’r bobl a’r amgylchedd.