Sut yr arweiniodd darlledu darlith Tynged yr Iaith gan Saunders Lewis ym 1962 at sefydlu Cymdeithas yr Iaith Gymraeg. Dangosir effaith diwylliant poblogaidd Saesneg ar yr iaith Gymraeg a diwylliant Cymreig yn ystod chwedegau'r ugeinfed ganrif.

This clip is from:
BBC Cymru, Dysgu

Dyma glip gellir ei ddefnyddio i gyflwyno'r 1960au yng Nghymru. Gofynnwch i’r disgyblion adrodd yn ôl ar yr hyn maen nhw wedi ei ddeall am ddarlith Tynged yr Iaith, ymgyrchoedd Cymdeithas yr Iaith a thwf y Beatles. Gofynnwch iddyn nhw wneud astudiaeth bellach o'r agweddau hyn o hanes y chwedegau. Ceir cyfle i drafod a oedd y cyfnod yn un positif i Gymru yng nghyd-destun diwylliant ac iaith. Byddai’n bosibl estyn y drafodaeth i ystyried y sefyllfa yng Nghymru heddiw gan drafod a oes heriau tebyg yn dal i wynebu’r Gymraeg.