Asesiad o effeithiau twristiaeth mewn ardal ymwelwyr ar y Costa Brava yn Sbaen, gan gymharu'r gaeaf a'r haf yn hen bentref pysgota Lloret de Mar. Gofynnir i blant lleol restru manteision ac anfanteision byw mewn ardal o'r fath.

This clip is from:
BBC Cymru

Mae hwn yn glip gellir ei ddangos wrth wneud gwaith ar ganolfan neu leoliad twristaidd yn yr ardal leol. Gofynnwch i ddisgyblion wylio’r clip a nodi yr hyn sy’n debyg a’r hyn sy’n annhebyg rhwng Lloret de Mar a’r ardal neu’r atyniad maen nhw’n ei astudio.