Adroddiad newyddion am agoriad swyddogol adeilad newydd Hafod Eryri yn 2009. Agorwyd yr adeilad ar gopa'r Wyddfa gan Rhodri Morgan, Prif Weinidog Cymru ar y pryd. Roedd hwn yn disodli'r adeilad gwreiddiol a gynlluniwyd gan Syr Clough Williams-Ellis, adeilad oedd yn cael ei alw'n slym uchaf Cymru erbyn y diwedd.

This clip is from:
BBC Cymru, Dysgu

Dangoswch y clip hwn i ddisgyblion a gofynnwch iddyn nhw ystyried beth ydy manteision adeiladu canolfan Hafod Eryri ar gopa’r Wyddfa, pam nad oes unrhyw anfanteision yn cael eu crybwyll yn yr adroddiad hwn, beth fydd effaith agor Hafod Eryri ar yr ardal leol ac a ydy Hafod Eryri yn ddatblygiad cynaliadwy.