Bugeiliaid ceirw yw pobl y Sami. Dros yr haf maen nhw'n cadw eu ceirw ar Ynys Arnoy, oddi ar arfordir gogledd Norwy. Nawr mae hi'n hydref a chyn hir bydd yr ynys dan eira trwm. Wedyn ni fydd y ceirw'n gallu cyrraedd y planhigion mae eu hangen arnyn nhw i gadw'n fyw. O ganlyniad, rhaid i'r Sami symud y ceirw i'r tir mawr cyn y gaeaf. Mae tair mil o geirw yn cychwyn mudo, gan orfod nofio dau gilometr a hanner ar draws y môr i gyfeiriad y tir mawr!

This clip is from:
BBC Cymru, BBC Cymru

Ar ôl dangos y clip hwn gofynnwch i ddisgyblion lunio poster yn dangos bywyd llwyth y Sami. Ar eu posteri dylen nhw ddangos effaith y tywydd ar y Sami, yr hyn sydd yn bwysig i’r Sami, map yn dangos lle mae’r Sami yn byw a’u barn nhw am fywyd y Sami.