Hanes yr ymgyrch i sefydlu sianel deledu Gymraeg, yn canolbwyntio'n arbennig ar fygythiad Gwynfor Evans i ymprydio i farwolaeth dros yr achos. Arweiniodd hyn at ailfeddwl gan y llywodraeth a dechreuodd Sianel Pedwar Cymru (S4C) ddarlledu ar 1 Tachwedd 1982.

This clip is from:
BBC Cymru

Gellir gofyn i ddisgyblion wneud gwaith ymchwil ar Gwynfor Evans cyn dangos y clip iddyn nhw. Byddai’n bosibl gofyn i ddisgyblion fynegi eu barn am S4C ar ôl iddyn nhw ddysgu bod pobl wedi brwydro am y sianel, ac i ofyn iddyn nhw ystyried pwysigrwydd y sianel i’r iaith Gymraeg. Mae’r clip hwn yn cynnig cyfle i ddangos rhaglenni teledu Cymraeg fel Rownd a Rownd neu Pobol y Cwm i ddisgyblion ac i ofyn iddyn nhw roi eu barn am y rhaglenni. Gallai disgyblion ysgrifennu adolygiad o raglen Gymraeg neu bortread o un o sêr S4C.