Adroddiad am y cymorth rhyngwladol a roddwyd i Sudan ar ôl y newyn ym 1994, gan ddangos ymdrechion i ddarparu dŵr glân yn nhref Watt, yn ne'r wlad. Dangosir ffynnon newydd yn y dref a chymharir hyn â'r sefyllfa oedd yno o'r blaen, lle roedd y clefyd Mwydyn Guineau yn rhemp yn yr ardal oherwydd bod y trigolion yn yfed dŵr budr. Mae'n cynnwys ffilm o farchnad Watt oedd yn defnyddio ffeirio i fasnachu, gan nad oedd arian cyfred yno.

This clip is from:
BBC Cymru, BBC Cymru

Dangoswch y clip hwn i ddisgyblion ac yna gofynnwch iddyn nhw ateb y cwestiynau fel beth oedd barn y bobl yn nhref Watt am yfed dŵr o'r pyllau, beth ydy eu barn nhw am yfed dŵr glân, pam eu bod nhw’n meddwl hyn a pham bod yn well gan bobl tref Watt yfed dŵr o byllau na dŵr glân? Byddai’n bosib gofyn i ddisgyblion sut bydden nhw’n mynd ati i berswadio pobl Watt i yfed dŵr glân.