Adroddiad ar broblemau achoswyd gan glwy'r traed a'r genau yng ngogledd Cymru ym 1967. Cafodd llawer o'r golygfeydd a welir fan hyn eu hailadrodd yn ystod heintiad 2001.

This clip is from:
BBC Cymru, BBC Cymru

Wrth i ddisgyblion wylio’r clip hwn, gellir gofyn iddyn nhw nodi unrhyw dystiolaeth maen nhw’n ei gweld am effeithiau clwy’r traed a’r genau. Wedyn, gallan nhw osod y rhain dan benawdau megis canlyniadau economaidd, cymdeithasol a gwleidyddol. Gellir gofyn iddyn nhw gymharu yr hyn ddigwyddodd ym 1967 â’r hyn ddigwyddodd mewn achosion mwy diweddar megis yr un yn 2001.