Yr ymgyrch i recriwtio Cymry i’r fyddin yn dilyn cychwyn y Rhyfel Byd Cyntaf a rôl y gwleidydd o Gymru, David Lloyd George, a oedd yn Ganghellor y Trysorlys cyn cael ei wneud yn Weinidog Arfau. Traddododd araith yn Eisteddfod Genedlaethol Bangor ym 1915. Cafodd ei ddyrchafu'n Brif Weinidog erbyn diwedd 1916.

This clip is from:
BBC Cymru, Dysgu

Gellir dangos y clip hwn i ddisgyblion ar ôl iddyn nhw astudio dulliau propaganda. Ceir cyfle hefyd i drafod rôl David Lloyd George a'r Eisteddfod Genedlaethol yn y broses o recriwtio. Holwch farn y disgyblion am y defnydd o Gymreictod fel arf i annog pobl i ymuno â'r fyddin. Ar ôl trafod cynnwys y clip, gellir symud ymlaen i edrych ar bosteri recriwtio cyfrwng Cymraeg a thrafod negeseuon y posteri ac ystyried a ydynt yn cyfateb i’r negeseuon yn y clip.