Cafodd Gareth, sydd ar brofiad gwaith ei ddanfon allan gan ei olygydd i ymchwilio i bolygonau rhyfedd sydd wedi bod yn ymddangos mewn caeau. Tra'n gwneud hyn, mae'n dangos bod cyfanswm onglau allanol unrhyw bolygon bob amser y 360°. Mae'n dangos bod cyfanswm yr onglau mewnol yn ddibynnol ar nifer yr ochrau sydd gan y polygon. Gwelwn y dull o gyfrifo'r cyfanswm drwy rannu'r polygon yn drionglau ar gyfer sawl polygon gwahanol. Mae wedyn yn egluro polygonau rheolaidd a sut i gyfrifo un ongl fewnol ac un ongl allanol drwy rannu cyfanswm yr onglau gyda nifer ochrau'r polygon. Mae ei adroddiad terfynol i'w weld yn plesio'r golygydd yn fawr. Trueni na fydd yn cael ei dalu!

This clip is from:
Bitesize

Cyfnod Allweddol 4 – Rhoddir cyflwyniad da i geometreg polygonau yn y fideo gydag eglurhad o’r ffeithiau pwysig a’r dulliau a ddefnyddir i gyfrifo’r gwahanol onglau. Gellir gosod cwestiynau mwy heriol wrth gyfuno dau bolygon rheolaidd gwahanol neu gyfrifo nifer yr ochrau o wybod maint yr ongl fewnol.