Golwg yn ôl ar y cymorth rhyngwladol a roddwyd i Sudan adeg y newyn ym 1994, fel astudiaeth achos ar ddefnyddio cymorth rhyngwladol mewn gwlad dlawd ar adeg argyfwng. Gweithiwr elusen, oedd eisiau rhoi offer amaethyddol a physgota fel cymorth tymor hir, yn sôn am fanteision y math yma o gymorth yn hytrach na chymorth tymor byr.

This clip is from:
BBC Cymru, BBC Cymru

Wrth wylio’r clip hwn gall disgyblion gasglu gwybodaeth am sut mae’r cymorth yn cael ei ddefnyddio gan y bobl i helpu eu hunain yn Ne Sudan a pham bod y math hwn o gymorth yn cael ei roi. Ar ôl casglu’r wybodaeth byddai’n bosib iddyn nhw fynd ati i ddrafftio atebion llawn gan gynnwys cymaint o’r wybodaeth ag sy’n bosib ac egluro syniadau lle bo hynny’n berthnasol.