Golwg ar ffermio yn niffeithdir Sahara, yn arbennig yn Tunisia, a sut mae'r trigolion yn ymdopi â'r hinsawdd sych. Gwelir ffermwr mewn tŷ gwydr yn plannu melonau a chiwcymerau. Mae'r dŵr yn cael ei bwmpio o ffynnon gerllaw drwy beipen i'r tŷ gwydr.

This clip is from:
BBC Cymru

Mae’r clip hwn yn cynnig y cyfle i drafod sut mae’r hinsawdd yn dylanwadu ar weithgarwch dynol a sut mae pobl wedi addasu i’r amodau hinsoddol er mwyn gwneud bywoliaeth. Mae modd hefyd trafod pa mor gynaliadwy y mae’r dull hwn o dyfu cnydau wrth ystyried y cynnydd yn y galw am fwyd yn fyd-eang a'r pwysau sydd ar adnoddau bwyd y byd.