Mae afon Negro yn un o lednentydd yr Amazonas. Rhaid i’r bobl sy’n byw ar lan yr afon baratoi’n gynnar er mwyn gallu bwydo eu teulu yn ystod tymor y llifogydd mwyaf yn y byd. Mae’r pentrefwyr yn meithrin cyflenwad bwyd sy’n unigryw i’w hamgylchedd – crwbanod. Mae’r pentrefwyr wedi sefydlu eu project cadwraeth crwbanod eu hunain er mwyn cynnal a hybu ymhellach niferoedd y crwbanod. Y cwestiwn mawr ydy: a fydd digon o grwbanod yn goroesi i fwydo’r pentrefwyr yn ystod y llifogydd?

This clip is from:
BBC Cymru, BBC Cymru

Gellir defnyddio rhan gyntaf y clip er mwyn disgrifio nodweddion ffisegol coedwig law yr Amazon gan gyfeirio’n benodol at y llystyfiant, yr hinsawdd a’r tirwedd. Bydd ail ran y clip yn ddefnyddiol ar gyfer edrych ar sut mae’r bobl sydd yn byw ar lan afon Negro wedi addasu i fyw yn yr amgylchedd hwn, gan dalu sylw penodol at y paratoadau sy’n digwydd yn ystod y tymor sych ar gyfer y llifogydd mwyaf yn y byd.