Tomen sbwriel yw Kibarani, ar gyrion Mombasa yn Kenya. Mae sawl mil o bobl yn byw yma mewn tlodi difrifol, gan geisio ennill rhyw fath o fywoliaeth trwy chwilota yn y mynyddoedd gwastraff am ddarnau o blastig neu fetel i’w gwerthu ar gyfer eu hailgylchu.
Does ganddyn nhw ddim dŵr glân, cyfleusterau iechyd, ysgolion na thai parhaol. Mudwyr o ardaloedd gwledig cyfagos yw’r mwyafrif o drigolion Kibarani sydd wedi methu cael gwaith yn y ddinas. Cawn gwrdd ag Assha a’i theulu, sy’n byw yn Kibarani. Maen nhw’n helwyr-gasglwyr modern sydd wedi ymaddasu i oroesi yn yr amgylchedd unigryw yma a grëwyd gan ddyn.

This clip is from:
BBC Cymru, BBC Cymru

Gellir ei ddefnyddio ar gyfer tasg ysgrifenedig o ddisgrifio diwrnod nodweddiadol helwyr gasglwyr modern tomen sbwriel Kibarani, fel Assha a’i theulu. Bydd modd datblygu defnydd o’r clip ymhellach trwy ofyn pa mor deg ydy’r math hwn o fywyd a beth yw’r opsiynau sydd ar gael i helpu’r trigolion.