Mae dysgu sut i wneud y gorau o’r cyfryngau cymdeithasol yn y gweithle yn cynyddu cyflogadwyedd. Mae hefyd yn darparu pobl gyda’r sgiliau angenrheidiol i fod yn entrepreneuriaid a chael mynediad llwyddiannus i farchnadoedd ar-lein. Mae’r ffilm hon yn esbonio sut i fod yn graff wrth ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i werthu cynnyrch neu wasanaeth ar-lein. Mae’n sôn am sawl techneg farchnata ddigidol sy’n annog pobl i ystyried eu cynulleidfa, eu ffordd o siarad a'u nod wrth feddwl sut i gyflwyno syniad ar-lein. Mae hefyd gyngor pwysig am sut i ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol mewn ffordd sy’n ddiogel drwy wneud yn siŵr nad yw pobl yn rhannu gwybodaeth bersonol a bod yn ymwybodol bod negeseuon yn aml yn agored i unrhyw un eu darllen, am byth.

This clip is from:
Bitesize

Cyfnod Allweddol 4 - Gofynnwch i’r disgyblion ymchwilio i ymgyrchoedd marchnata a ddigwyddodd ar gyfryngau cymdeithasol a thrafod beth sy’n gwneud ymgyrch yn llwyddiannus. Gofynnwch iddynt ddatblygu strategaeth farchnata ar gyfer cynnyrch neu wasanaeth.