Y dadleuon o blaid ac yn erbyn gosod fferm wynt yn ucheldir anial Elenydd, yng nghanolbarth Cymru. Mae'r datblygwr yn addo gwaith i gadw pobl leol yn yr ardal, tra bo eraill yn poeni am yr effaith ar y cynefin naturiol.

This clip is from:
BBC Cymru, Dysgu

Mae hwn yn glip gellir ei ddefnyddio i ddechrau trafodaeth ddosbarth ar adeiladu ffermydd gwynt. Byddai’n bosib rhannu’r disgyblion yn ddwy garfan, sef y rhai sydd o blaid codi melinau gwynt a’r rhai sydd yn eu herbyn. Gofynnwch iddyn nhw wylio’r clip a chasglu gwybodaeth a thystiolaeth i gefnogi eu safbwynt a’u defnyddio yn y drafodaeth.