Bu achos Cwm Tryweryn ger y Bala yn drobwynt yn hanes cenedlaetholdeb Cymru. Penderfynodd dinas Lerpwl foddi’r cwm a phentref Capel Celyn er mwyn creu cronfa ddŵr. Er gwaethaf protestio mawr, bu'n rhaid i'r 48 o bentrefwyr adael eu cartrefi.

This clip is from:
BBC Cymru, Dysgu

Gellir chwarae’r clip hwn heb y sain i ddechrau a gofyn i ddisgyblion ddisgrifio'r hyn maen nhw’n ei weld, hynny ydy'r argae, protestio, pentref, ysgol. Yna, gofynnwch iddyn nhw beth ydy’r cysylltiad rhwng y delweddau ac i egluro'r hyn sydd o dan sylw yn y clip. Y cam nesaf fyddai ail-ddangos y clip ac egluro’r hanes yn llawn. Gellir holi’r disgyblion beth fyddai eu hymateb nhw petai eu pentref nhw’n cael ei foddi. Ceir cyfle i osod tasg ymchwil a gofyn i ddisgyblion ddarganfod mwy am Gapel Celyn, yr ymgyrchoedd bomio, y protestiadau a rôl dinas Lerpwl yn yr hanes.