Ym mis Awst 2005 cafodd arfordir Gwlff México ei daro gan Gorwynt Katrina. Gwelir un ardal breswyl sy'n dal i ddangos llawer o olion y dinistr chwe mis yn ddiweddarach. Dangosir marciau ar wal wedi i'r heddlu fod yn edrych am gyrff, a thrafodir y drewdod.

This clip is from:
BBC Cymru, BBC Cymru

Ceir nifer gwestiynau gallwch chi eu gofyn i ddisgyblion wrth iddyn nhw wylio'r clip. Gofynnwch iddyn nhw beth ydy ystyr y marciau sydd yn cael eu defnyddio wrth archwilio’r tai yn New Orleans, pam bod timau achub yn gwneud hyn, beth yw manteision y drefn hon a'r rhesymau pam nad ydy perchnogion y tai hyn wedi symud yn ôl i’w cartrefi.