Golwg ar agweddau at gynhyrchu trydan â phŵer gwynt yng Nghymru wledig. Mae ffermwr ar Ynys Môn yn cael ei holi sut roedd pethau'n well na'r disgwyl ar ôl i fferm wynt Rhyd-y-Groes gael ei hadeiladu ar yr ynys.

This clip is from:
BBC Cymru, BBC Cymru

Gellir ei ddefnyddio ar gyfer tasg mynegi barn gan ystyried safbwyntiau a barnau sy’n gwrthdaro. Gellir defnyddio safbwynt Robert Williams, y ffermwr sydd yn y clip, sydd o blaid y fferm wynt, fel man cychwyn cyn symud ymlaen at ystyried safbwyntiau grwpiau eraill sydd o blaid ac yn erbyn cynhyrchu trydan a phŵer gwynt yng Nghymru. Bydd modd cwblhau’r dasg trwy roi’r cyfle i’r disgyblion fynegi eu barnau nhw gan gyfiawnhau eu hatebion.