Tymor yr Hydref 2020

Bydd yr ysgol yn wahanol y tymor hwn - ac mae Bitesize yma i ti. Dyma sut allwn ni dy gefnogi di i wneud y tymor hwn yn llwyddiant.

School will be different this term – and Bitesize is here to help. Take a look at how we can support you in making this term a success.

Cynnwys y tymor hwn - Mae fideos, cwisiau, gweithgareddau a rhagor wedi'u casglu at ei gilydd i dy gefnogi yn ystod y tymor hwn.

This Term’s Topics - We’ve got collections of videos, quizzes, activities and more to support this term's topics.

Cynnwys y tymor hwn

Bydd Gwersi Dal i Fyny - Cynradd ar gyfer pynciau Cymraeg a Mathemateg yn helpu i ailadrodd unrhyw gysyniadau allweddol y gallet fod wedi'u colli'r tymor diwethaf.

Primary Catch-Up Lessons in Welsh and Maths will help recap any key concepts you might have missed last term.

Gwersi Dal i Fyny - Cynradd

Mae nifer helaeth o ganllawiau dysgu TGAU - sy'n cynnwys testun, graffeg a phrofion - ar gael i'r rhai ym mlwyddyn 10 ac 11.

We have GCSE study guides for those in years 10 and 11. They include text, graphics and tests for a range of subjects including Welsh, Maths, Maths Numeracy, Biology, Chemistry, Physics, Geography, History and more.

TGAU