Cynnwys y tymor hwn

Jump to

Mae gan Bitesize wersi sy’n cynnwys fideos, cwisiau a gweithgareddau sy'n cyflwyno themâu allweddol y tymor hwn yn yr ystafell ddosbarth neu gartref.

Sgrolia lawr at flwyddyn ysgol isod yna dewisa bwnc.

We’ve got lessons full of videos, quizzes and practice activities that deliver this term’s key topics in the classroom or at home.

Scroll down to a school year below then choose a subject.

Blwyddyn 1 (Year 1)

Blwyddyn 1 - Cymraeg
Blwyddyn 1 - Mathemateg
Cyfnod Sylfaen - Celf a chrefft
Cyfnod Sylfaen - Iechyd a lles

Blwyddyn 2 (Year 2)

Blwyddyn 2 - Cymraeg
Blwyddyn 2 - Mathemateg
Cyfnod Sylfaen - Celf a chrefft
Cyfnod Sylfaen - Iechyd a lles

Blwyddyn 3 (Year 3)

Blwyddyn 3 - Cymraeg
Blwyddyn 3 - Mathemateg
Cyfnod Allweddol 2 - Hanes
Cyfnod Allweddol 2 - Daearyddiaeth
Cyfnod Allweddol 2 - Gwyddoniaeth
Cyfnod Allweddol 2 - Celf a chrefft
Cyfnod Allweddol 2 - Iechyd a lles

Blwyddyn 4 (Year 4)

Blwyddyn 4 - Cymraeg
Blwyddyn 4 - Mathemateg
Cyfnod Allweddol 2 - Hanes
Cyfnod Allweddol 2 - Daearyddiaeth
Cyfnod Allweddol 2 - Gwyddoniaeth
Cyfnod Allweddol 2 - Celf a chrefft
Cyfnod Allweddol 2 - Iechyd a lles

Blwyddyn 5 (Year 5)

Blwyddyn 5 - Cymraeg
Blwyddyn 5 - Mathemateg
Cyfnod Allweddol 2 - Hanes
Cyfnod Allweddol 2 - Daearyddiaeth
Cyfnod Allweddol 2 - Gwyddoniaeth
Cyfnod Allweddol 2 - Celf a chrefft
Cyfnod Allweddol 2 - Iechyd a lles

Blwyddyn 6 (Year 6)

Blwyddyn 6 - Cymraeg
Blwyddyn 6 - Mathemateg
Cyfnod Allweddol 2 - Hanes
Cyfnod Allweddol 2 - Daearyddiaeth
Cyfnod Allweddol 2 - Gwyddoniaeth
Cyfnod Allweddol 2 - Celf a chrefft
Cyfnod Allweddol 2 - Iechyd a lles

Cyfnod Allweddol 3 - Blwyddyn 7, 8 a 9 (Year 7, 8 & 9)

Cyfnod Allweddol 3 - Cymraeg
Cyfnod Allweddol 3 - Mathemateg
Cyfnod Allweddol 3 - Hanes
Cyfnod Allweddol 3 - Bioleg
Cyfnod Allweddol 3 - Cemeg
Cyfnod Allweddol 3 - Ffiseg
Cyfnod Allweddol 3 - Iechyd a lles

TGAU - Blwyddyn 10 ac 11 (Year 10 & 11)

Mae canllawiau dysgu TGAU yn cynnwys testun, graffeg a phrofion ar gyfer amrywiaeth o bynciau - Cymraeg, Mathemateg, Mathemateg Rhifedd, Bioleg Cemeg, Ffiseg, Daearyddiaeth, Hanes a rhagor.

We have GCSE study guides - featuring text, graphics and tests - for a range of subjects including Welsh, Maths, Maths Numeracy, Biology, Chemistry, Physics, Geography, History and more.

TGAU