Rhagfynegi

Cynnwys y wers hon

  • Cyflwyniad i ragfynegi
  • Fideo o arbrawf y sbring

Rhagfynegi

Pan mae gwyddonwyr yn dechrau ymchwilio i rywbeth, fel arfer mae rhagdybiaeth (neu ddamcaniaeth) ganddyn nhw maen nhw am ei phrofi. Mae hyn yn golygu bod ganddyn nhw syniad beth fydd yn digwydd ond eu bod am ddarganfod tystiolaeth i brofi hyn.

Gallwn ni ddefnyddio rhagdybiaeth i wneud rhagfynegiad. Er enghraifft, defnyddio rhagdybiaeth am sut mae sbring yn ymddwyn i ragfynegi beth fydd yn digwydd i’r sbring pan fydd màs yn cael ei ychwanegu ato.

Fideo

Rhagfynegi gan edrych ar arbrawf gyda sbring

Mae'r fideo yn dangos gwyddonydd yn cynnal arbrawf gyda sbring i weld beth sy'n digwydd pan fydd màs yn cael ei ychwanegu ato

Nodiadau i rieni

Ar ôl gwylio'r fideo dylai'r disgyblion wybod:

  • bod angen rhagfynegi beth fydd canlyniad arbrawf
  • bod angen defnyddio model gwyddonol er mwyn cyfiawnhau y rhagfynegiad

Notes for parents

After watching the video, students should know:

  • that you need to predict the outcome of an experiment
  • that you should use a scientific model to justify your prediction
Bitesize - Cyfnod Sylfaen
Bitesize - Cyfnod Allweddol 2
Bitesize - Cyfnod Allweddol 3