Y diwrnod cyntaf

Dyma ychydig o gyngor ar gyfer dy ddiwrnod cyntaf yn yr ysgol uwchradd. Mae'n syniad da i fod yn gyfarwydd â dy daith i’r ysgol o flaen llaw, a chofia - nid oes angen bod yn glown y dosbarth er mwyn ceisio creu argraff ar bobl.

Gair i gall:

 • Gwna'n siŵr dy fod yn cyrraedd yr ysgol ar amser, a gwna'n siŵr dy fod yn cerdded gyda grŵp o ffrindiau
 • Dysga dy daith i’r ysgol, dwyt ti ddim eisiau mynd ar goll ar dy ddiwrnod cyntaf
 • Gwna'n siŵr fod dy fag ysgol wedi'i bacio gyda phopeth sydd ei angen arnat
 • Gwna ymdrech i siarad â dy gyd-ddisgyblion newydd gan y bydd hyn yn dy helpu i wneud ffrindiau newydd
 • Bydd yn ti dy hun
 • Bydd yn agored a siarada amdanat ti dy hun, er mwyn i bobl ddod i dy adnabod di
 • Cofia fod pawb yr un mor nerfus â thi
 • Gwna'n siŵr dy fod yn ymddwyn yn dda a cheisia beidio â dadlau gyda dy gyd-ddisgyblion newydd
 • Os wyt ti eisiau gofyn cwestiwn yn y dosbarth, coda dy law
 • Tyrd i adnabod dy athrawon newydd a hola gwestiynau amdanyn nhw
 • Gwena ac edrycha’n gyfeillgar bob amser
 • Os wyt ti'n dysgu am bwnc am y tro cyntaf erioed, dweud hynny wrth dy athro/athrawes fel ei fod/bod yn gwybod
 • Paid â bod yn glown y dosbarth
Ffrindiau
Gwaith ysgol
Dechrau Ysgol Uwchradd – Tudalen hafan