Beth nesaf ar ôl yr arholiadau?

  • Paid â mynd i banig os nad wyt ti’n gwybod beth i’w wneud nesaf.
  • Does dim rhaid brysio i wneud penderfyniad.
  • Cymera gam yn ôl ac ystyried beth rwyt ti’n mwynhau ei wneud. Gall arwain at swydd neu gwrs doeddet ti heb ei ystyried o’r blaen.
  • Meddwl cymryd blwyddyn allan? Gwna rhywbeth fydd yn cynnig profiadau, yn ymestyn dy sgiliau ac yn edrych yn dda ar dy CV.
Siapio dy ddyfodol
video
Dewis yr opsiynau gorau
video
Meddwl ar Waith