Blwyddyn 4 - Cymraeg

Llafaredd (Oracy)

Paratoi ar gyfer y disgo
Disgrifio rhannau o'r corff

Ysgrifennu (Writing)

Ysgrifennu perswadiol
Creu llythyr - Negeseuon digidol
Creu adroddiad - Ysgrifennu nodiadau
Ble wyt ti'n byw?
Y neu yr o flaen enw
Adroddiad papur newydd
Treiglad trwynol ar ôl 'fy'
Sut i ysgrifennu blog

Darllen (Reading)

Cymharu dwy gerdd
Stori Cantre'r Gwaelod
Brawddeg brechdan
Creu llythyr - Iaith llythyr personol
Hafan BBC Bitesize
Cynnwys y tymor hwn
TGAU