Blwyddyn 3 - Cymraeg

Llafaredd (Oracy)

Dosbarthu parsel
Cadw’n heini a darganfod anifeiliaid
Archebu smŵddis
Gwario arian yn y ffair
Creu trafodaeth - Trefnu dy drafodaeth
Beth yw berf?

Darllen (Reading)

Paratoi ac ysgrifennu cyfarwyddiadau
Creu adroddiad - Adroddiad radio neu deledu
Creu llythyr - Beth yw llythyr?

Ysgrifennu (Writing)

Ysgrifennu algorithm
Cynllunio poster
Gwneud fideo am wyliau'r haf
Murlun misoedd y flwyddyn
Trafod teimladau yn y sinema
Hafan BBC Bitesize
Cynnwys y tymor hwn
TGAU