Meddwl ar Waith: 2022

Mae arholiadau ac adolygu’n gallu teimlo fel cyfres o fynyddoedd i’w dringo, ond paid â phoeni, mae tîm Meddwl ar Waith yma i dy helpu! Yn y gyfres yma o fideos, bydd ein tîm ifanc a'n harbenigwyr - y Criw Cynghori - yn rhannu tips gwych a syniadau syml i dy helpu i adolygu’n effeithiol a dy baratoi ar gyfer dy arholiadau.

Tips adolygu

Adolygu: Tips adolygu gwych
Adolygu: Sut i gofio pethau
Adolygu: Tips gan arbenigwr
Arholiadau ac asesiadau

Bod yn drefnus

Adolygu: Sut i fod yn drefnus
Adolygu: Amserlenni a chynllunio
Adolygu: Sut i ddechrau arni

Gofalu ar ôl dy hun

Adolygu: Sut i gadw’n cŵl
Astudio ac ymlacio
Adolygu ac arholiadau: Sut i gadw i fynd
Adolygu: Gadael pethau’n rhy hwyr

Rhagor o gyngor a chymorth

Paratoi ar gyfer arholiad llafar
Dewis yr opsiynau gorau
Siapio dy ddyfodol
Sut gallwch chi helpu eich plentyn yn ystod arholiadau TGAU?
Diwrnod canlyniadau
Canlyniadau Lefel A
Beth nesaf ar ôl derbyn dy ganlyniadau?
Sut i ddelio â diwrnod y canlyniadau: 6 awgrym i rieni