Gwersi Dyddiol Cyfnod Allweddol 2 - Mathemateg (Maths)

Beth yw gwerth lle? (What is place value?)
Beth yw degolion? (What are decimals?)
Beth yw rhifau negyddol? (What are negative numbers?)
Sut i ddosrannu rhifau (How to partition a number)
Sut i dalgrynnu rhifau (How to round numbers)
Sut i adio a thynnu ffracsiynau (How to add and subtract fractions)
Beth yw ffactorau? (What are factors?)
Beth yw lluosrifau?
Sut i dalgrynnu rhifau degol (How to round decimal numbers)
Beth yw rhifau cysefin? (What are prime numbers?)
Sut i symleiddio ffracsiynau (How to simplify fractions)
Sut i adio gan ddefnyddio colofnau (What is column addition?)
Sut i dynnu gan ddefnyddio colofnau (How to use column subtraction)
Sut i adio a thynnu yn eich pen (How to add and subtract in your head)
Sut i luosi a rhannu gyda 0,1,10 a 100 (How to multiply and divide by 0, 1, 10 and 100)
Sut i luosi yn eich pen (How to multiply in your head)
Beth yw mesuriadau metrig? (What are metric measurements?)
Beth yw mesuriadau imperialaidd? (What are imperial measurements?)
Sut i gyfrifo arwynebedd (How to work out an area)
Beth yw cyfaint? (What is volume?)
Sut i gyfrifo cyfaint (How to calculate volume)
Beth yw gwneud penderfyniadau ariannol? (What is financial decision making?)
Sut i adnabod polygonau (How to identify different polygons)
Mathau o drionglau (Types of triangles)
Beth yw perimedr? (What is the perimeter?)
Beth yw siapiau 3D? (What are 3D shapes?)
Beth yw priodweddau siapiau 3D? (What are the properties of 3D shapes?)
Beth yw rhwydi? (What are nets?)
Llinellau cymesuredd (Lines of symmetry)
Beth yw ongl? (What is an angle?)
Bitesize - Cyfnod Sylfaen
Bitesize - Cyfnod Allweddol 2
Bitesize - Cyfnod Allweddol 3