Fideos a gweithgareddau Cymraeg – Cyfnod Allweddol 2

Benthyg arian yn y ffair
Syrffio mewn tywydd gwahanol
Paratoi ar gyfer y disgo
Murlun misoedd y flwyddyn
Dosbarthu parsel
Disgrifio rhannau o’r corff
Cwrdd â ffrindiau a’u teuluoedd
Trafod teimladau yn y sinema
Cwestiynau am yr ysgol
Gweithio ar stondin smŵddi
Gwneud fideo am wyliau’r haf
Ras i ben yr Wyddfa
Cynllunio poster
Arwyr teuluol
Stori Cantre’r Gwaelod
Ci ar goll
Barddoniaeth stryd
Torri dy wallt