Anadlu a chwythu - Cyfnod Sylfaen

Cynnwys y wers hon

 • Un fideo
 • Ymarferion anadlu a chwythu
 • Cyfle i ymuno â'r sesiwn

Lesson content

 • One video
 • Breathing and blowing exercises
 • Opportunity to join the session

Fideo / Video

Nodiadau i rieni

Ar ôl gwylio'r fideo, bydd disgyblion yn gallu:

 • meddwl am sut maen nhw'n teimlo wrth fyfyrio
 • rheoli'u anadl yn drwm ac yn ysgafn
 • ymarfer ymarferion anadlu gydag oedolyn

Notes for parents

After watching the video, pupils will be able to:

 • think about how they feel whilst meditating
 • control their breathing - heavy and light
 • practise breathing exercises with an adult
Bitesize - Cyfnod Sylfaen
Bitesize - Cyfnod Allweddol 2
Bitesize - Cyfnod Allweddol 3