Dechrau Ysgol Uwchradd – Gwybodaeth am yr ymgyrch

Mae symud o'r ysgol gynradd i'r ysgol uwchradd yn gyfnod cyffrous, ond i lawer o blant gall fod yn brofiad brawychus hefyd. Gall ysgol newydd llawer mwy gynnig mwy o annibyniaeth, fel y ffôn clyfar cyntaf, a byd o gyfleoedd. Fodd bynnag, mae hefyd yn golygu athrawon newydd, pynciau newydd a set newydd o ffrindiau o bosibl.

Bydd Dechrau Ysgol Uwchradd, ymgyrch newydd wedi ei hanelu at blant 11 a 12 oed, eu rhieni a'u hathrawon, yn bwrw goleuni ar botensial gwych dechrau'n ffres yn yr ysgol uwchradd a hefyd yn cynnig cyngor ymarferol a chefnogaeth emosiynol i helpu i ysgafnhau’r baich wrth gymryd y cam mawr nesaf.

Gan ddefnyddio fformat hynod lwyddiannus o rannu cyngor ymysg cyfoedion, bydd Dechrau Ysgol Uwchradd yn sefydlu partneriaeth â chyfres ddrama Our School ar CBBC i gael profiad uniongyrchol gan blant sydd nid yn unig wedi ymdopi ond wedi ffynnu ar ôl symud ysgol. Bydd awgrymiadau ymarferol hefyd i rieni am y ffyrdd gorau i gefnogi eu plant.

Ar BBC Teach bydd clipiau ac adnoddau pwrpasol ar gyfer yr ystafell ddosbarth, mewn partneriaeth â YoungMinds, y gellir eu defnyddio i ddechrau trafodaethau ynghylch trosglwyddo. Gellir defnyddio'r rhain ym mlwyddyn olaf yr ysgol gynradd neu ym mlwyddyn gyntaf yr ysgol uwchradd.

Mae'r ymgyrch yn lansio ar 20 Mai 2019 ac yn cynnig cyngor i blant yn eu hwythnosau olaf yn yr ysgol gynradd, ac yn eu helpu drwy eu hanner tymor cyntaf yn yr ysgol uwchradd.

Ydy hi'n rhy hwyr i ddysgu?
Wyt ti’n barod ar gyfer yr ysgol uwchradd?
quiz
Dechrau Ysgol Uwchradd – Tudalen hafan