Ymarfer corff - Taflu

Cynnwys y wers hon

 • Tri fideo yn cyflwyno sgiliau taflu a rolio
 • Cyfleon i gyflwyno agweddau mathemategol (adio)
 • Syniadau am weithgareddau estynedig

Lesson content

 • Three videos introducing throwing and rolling skills
 • Opportunities to introduce mathematical concepts (addition)
 • Ideas for extended activities

Fideo 1 / Video 1

Nodiadau i rieni

Ar ol gwylio'r fideo, bydd disgyblion yn gallu:

 • rolio a thaflu gwrthrych i wahanol pellteroedd
 • rolio a thaflu gwrthrych ar dargedau penodol
 • defnyddio'r ddwy law i daflu a rolio

Notes for parents

After watching the video, students will be able to:

 • roll and throw an object different distances
 • roll and throw an object at specific targets
 • use both hands to throw and roll

Fideo 2 / Video 2

Nodiadau i rieni

Ar ôl gwylio’r fideo, bydd disgyblion yn gallu:

 • sefyll yn gywir wrth daflu gwrthrych
 • adio rhifau syml
 • hanneru rhifau syml (gyda chymorth oedolyn)

Notes for parents

After watching the video, students will be able to:

 • stand correctly whilst throwing an object
 • add simple numbers
 • halve simple numbers (with an adult's support)

Fideo 3 / Video 3

Nodiadau i rieni

Ar ôl gwylio’r fideo, bydd disgyblion yn gallu:

 • taflu gwrthrych dros ac o dan fraich
 • deall sut i blygu a sefyll wrth daflu gwrthych
 • rolio a thaflu gwrthrych i lanio ar darged

Notes for parents

After watching the video, students will be able to:

 • throw an object under arm and over arm
 • understand how to bend and stand whilst throwing an object
 • roll and throw an object onto a target
Bitesize - Cyfnod Sylfaen
Bitesize - Cyfnod Allweddol 2
Bitesize - Cyfnod Allweddol 3