Gwersi Dyddiol Cyfnod Sylfaen - Ymarfer corff (PE)

Taflu (Throwing)
Neidio (Jumping)
Sgiliau cydsymud (Co-ordination skills)
Bitesize - Cyfnod Sylfaen
Bitesize - Cyfnod Allweddol 2
Bitesize - Cyfnod Allweddol 3