Ydy hi'n rhy hwyr i ddysgu?

Unedau trochi iaith

Mae unedau trochi iaith ar gael i blant sydd eisiau symud o addysg gyfrwng Saesneg i addysg gyfrwng Cymraeg. Mae’r ffilm yma’n cymryd cip ar sut mae’r Uned Drochi Iaith yng Nghaerdydd yn helpu plant rhwng blwyddyn 1 a blwyddyn 8 i newid iaith eu haddysg.

Dechrau Ysgol Uwchradd – Gwybodaeth am yr ymgyrch
Wyt ti’n barod ar gyfer yr ysgol uwchradd?
quiz
Dechrau Ysgol Uwchradd – Tudalen hafan